LIBERECKÝ FONOŽURNÁL

Od roku 1982 vydává INTERFONA interní zvukový pořad. Ten je distribuován členům Českého fonoklubu a i některým zájemcům mimo organizaci (odborným lektorům, redaktorům rozhlasu a spolupracovníkům fonoklubu). Takové pořady vydávaly v minulosti i některé jiné fonokluby v republice (Brněnský fonodaj, Ostravská kazeta a d.). Tímto způsobem rozšiřoval své nahrávky mezi členy i Jonáš klub (fanklub divadla Semafor), který byl řadu let v době minulého režimu administrativně „schován“ v Českém fonoklubu jako jedna z jeho organizací.

Liberecký fonožurnál je zvukový pořad rozhlasového typu, který přináší informace o dění ve fonoklubu, o akcích, technické zajímavosti z oboru zvukové techniky a tvorby amatérů u nás i v zahraničí. Původně byly tyto pořady nahrávány na magnetofonové pásky a kazety. Každá kopie putovala v poštovní zásilce, jedna pro pět až sedm účastníků. V zásilce byl přiložen průvodní list se soupisem adres a každý účastník po vyslechnutí programu pásek zase zabalil a odeslal na další adresu. Tak to fungovalo mnoho let. Problémem bylo, že se někdy některá kopie u někoho z účastníků zdržela více než bylo povoleno a celý oběh kopie, který byl v ideálním případě v řádu týdnů, trval pak i několik měsíců. Z toho plyne, že obsah těchto pořadů byl leckdy již neaktuální.

Liberecký fonožurnál přešel z analogových, putovních kopií v roce 2004 na digitální média CD-R. Vzhledem k nízké ceně těchto nosičů a jejich dostupnosti a naopak s ohledem na rostoucí poplatky za poštovní přepravu už není potřebné ani vhodné organizovat oběh kopií po republice, ale je možné je v potřebném množství rovnou zaslat všem členům v jeden den. Také množení kopií nezabere na PC tolik času jako dřívější přepisování na magnetofonové pásky a kazety, které probíhalo z výchozí matrice v reálném čase. Digitální kopie na CD-R mají samozřejmě lepší kvalitu zvuku a hlavně obsah programu je pro všechny posluchače stejně aktuální. Fonožurnál vychází nepravidelně, jako občasník podle potřeby a podle možností. Protože fonoklub INTERFONA nemá žádného zřizovatele (koncem 80.let byl krátce jejím zřizovatelem Park kultury a oddechu v Liberci - PKO), využívá na vydávání Fonožurnálu jako i na svou ostatní tvorbu grantů, které získala v posledních letech od statutárního města Liberce.

Odběr Fonožurnálu je vázán na členství v Českém fonoklubu nebo v Interfoně - Liberec. V letech 1987-1991 bylo několik vydání Libereckého fonožurnálu nebo jeho částí odvysíláno tehdejším Československým rozhlasem na kulturním programu Vltava.