JARNÍ SRAZ ČESKÉHO FONOKLUBU NA TESÁKU

(Do čeho "píchnul" Tesák)

napsal: Josef Válek
Mohl jsem napsat i „do koho,“ protože nás tam 19. – 20. května bylo „roku onoho“ dvanáct. A to je dost, vzhledem k tomu, že termín pravidelného setkávání byl tentokrát podstatně změněn. Také se neposílaly pozvánky – tím se prověřilo, kdo naše internetové stránky z dalších potenciálních příznivců vůbec sleduje. Ale k věci.

Potěšilo, že všichni přítomní souhlasili s pokračováním existence Českého fonoklubu i s jeho velmi liberálním přístupem k další činnosti. V podstatě bylo doporučeno alespoň jednou ročně si na vlastní náklady zajistit setkání a to tak, aby to neměli daleko stále stejní účastníci.
Tak třeba tentokrát přijel Pavel Mikoláš až z Liberce a to je 300 km a já to mám z Otrokovic jen 40. A to mě ještě vezla vnučka Katka. Budeme hledat optimum, to se sdělí na můj e-mail ( valekjosef@ tcservis.cz ) a bude to dáno na vědomí „široké veřejnosti.“
Zajímavé je, že hned v pondělí 21. května volala Marie z Brna, že tip již má a sice Tři studně. Je absolutně první – doufám, že nebude i jediná. Zda budeme jen na přespání nebo i soutěživí, to se ještě upřesní. Důležité je opět se setkat. Zatím jako jistina stále zůstává tradiční, oblíbený a bezpečný Tesák v „rukou pana Vítězslava Tichého.“

Bude obnovena Kroměříž?

To byla otázka, za kterou je KAF (Klub amatérského filmu) z Kroměříže. Odpověď je stručná, i když pro nás velice smutná - ČF ji organizovat NEBUDE. Jsme ochotni dodat pouze propozice a povolit i původní název Fono a Video Rallye Kroměříž. Téma zadává město.
Toto rozhodnutí vychází z našeho vyhodnocení řady posledních ročníků, kdy počet organizátorů téměř převyšoval, nebo i převýšil, počet soutěžících. Jen díky ochotným pracovníkům na radnici a v Domě kultury, se tato „agonie“ jen prodlužovala. Soutěž byla příliš spjata s jejím organizátorem Jaroslavem Halamou a s ním i pro nás skončila.

Účastníci si dále poslechli zprávu o vyúčtování grantu od MK, ke které nebylo od nich, ani z Prahy doposud žádných připomínek. Na příští roky již peníze požadovat nebudeme. Velmi jsme ocenili sponzorský dar manželky ing. Milana Haeringa paní Miloslavy Listoňové a také její obdivuhodnou vstřícnost při doslova rozdávání po něm opuštěné techniky. Pohlednice s podpisy byla jen malým, ale upřímným poděkováním.

Ikdyž sobota byla „přemodulována“ sportem – MS v hokeji a naše 3. místo i večerní utkání finále Ligy mistrů, projevili přítomní zájem především o naše problémy. Byly vyslechnuty dvě nahrávky, jedna z roku 1993, kterou zaznamenal ing. M. Haering na kazetu a nazval „Amen Halali“ a další z r. 2006, kde stanice Vltava v pořadu s názvem Dokumentarista, vzpomněla nejen šesté výročí úmrtí Zdeňka Boučka, který „žil jen pro nás“ – fonoamatéry, ale postaral se též o samostatný rozhlasový pořad každý týden v pátek ve 21:50 s názvem „Halali“ – týdeník pro fonoamatéry. V záznamu hovořil také další, ale díky bohu i žijící Ivo Rottenberg, který byl příjemným překvapením nejen svou účastí na tomto setkání. Bohužel, v podvečer odjel domů. Číslo jeho členské legitimace bylo 11 a třeba to moje 883! S radostí byl uvítán i reprezentant Interfony Liberec Pavel Mikoláš, který obětavě na webových stránkách pomáhá informovat o ČF, pokud mu nějaké informace dodáme. Pro jistotu a také vzhledem k zásadnímu rozhodování, si pro ně přijel sám.

Dalším pojítkem (ihned po internetu) mezi členy zůstává Fonoráma – okružní zvukový dopis. Ještě je na klasických kazetách, ale bereme i CD nebo, a to poprvé, SD karty. Je to příležitost, jak najít mikrofon, k němu stojánek, zjistit stav dalšího akustického řetězce, dobít baterie nebo objevit volnou zásuvku pro síťový zdroj. Každý je svým autorem, režisérem, mistrem zvuku a producentem. I přes takovou kumulaci profesí na tom nikdo nic nikdy nevydělal. A v tom je ta krása a nezastupitelnost radosti z hobby. Další „šťastlivce“ velice rádi přijímáme. Zde byl dán úkol – znovu rozjet FČF (Fonorámu Českého Fonoklubu) jejíž start byl utlumen úmrtím našeho předsedy.


magnetofon - kresba Alexej Antonov


Byl doporučen návrh, vypracovat krátkou zprávu, která bude informovat naše spolupracující subjekty, jako bylo Ministerstvo kultury ČR, ČRo České Budějovice, mezinárodní organizace FICS, Město Kroměříž a další, proč jsme přestali být „oficielními“ a stali se takovými, jakými jsme.

Na závěr ještě jména těch, kteří byli tomuto jednání přítomni:
Ing. Petr Vaculík z Brna; Ing. Luděk Sedláček ze Znojma ; Ing. Vladimír Anděl z Nymburka; Ing. Otto Šebesta z Malenovic u Zlína; Heřman Záhorský ze Zlína; Marie Havelková z Brna; Petr Trčala z Brna; Ivo Rottenberg za Prahu a okolí; Pavel Mikoláš za Interfonu Liberec; Ing. Vítězslav Volf částečně ze Zlína a částečně z Brna, Kateřina Kolajová a její děda Josef Válek z Otrokovic.

Omluvili se:
Ing. Ladislav Františ za KAF Kroměříž pro termínovaný úkol
a Dagmar Válková z Otrokovic pro nemoc.

Tento příspěvek pro internetové stránky ČF a jako úkol pro zajištění téměř všeho vypracoval:
Válek Josef

telefon:
pevná linka: +420 577 926 667
mobil: +420 775 408 736

e-mail: valekjosef.@tcservis.cz
Otrokovice 27.5.2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tesák 19. - 20. května 2012

(snímky lze kliknutím zvětšit)


Vítězslav Tichý byl výborným hostitelem.


Josef Válek byl organizátorem.


Josef Válek.


Počasí vyšlo na jedničku.
Jarní sluníčko jsme na Tesáku zažili poprvé.


Kačenka dělala tentokrát dědečkovi "šoféra".


Poprvé na Tesák přijel Ivo Rottenberg.


Ivo Rottenberg nemá v uchu naslouchátko pro nedoslýchavé,
ale zapomenuté handsfree.


Ano - v tom zeleném svetru - to je
"lidová vypravěčka" Marie Havelková.


Zleva: Heřman Záhorský, Ing. Otto Šebesta, Katka Kolajová,
Josef Válek, Ivo Rottenberg a Marie Havelková.


Ing. Petr Vaculík, Ing. Luděk Sedláček a Ivo Rottenberg.


Josef Válek a Pavel Mikoláš
byli obhlédnout chatku.


Josef Válek seznámil přítomné se způsobem vypořádání závazků dosavadní
národní organizace a s přeměnou Českého fonoklubu na "nezávislé sdružení".


Jak je vidět z tváří poslouchajících, nebylo to moc veselé.


Ing. Luděk Sedláček


Heřman Záhorský.


Pavel Mikoláš.


Co nám zanechal ing. Milan Haering.


Účastnící společně podepsali a odeslali pohlednice
paní Miloslavě Listoňové a MUDr. Jaroslavu Holubovi.


Pozvání na Tesák rád přijal momentální nestor ČF - Ivo Rottenberg.
Číslo jeho členské legitimace je 11.


Josef Válek a Ing. Petr Vaculík - některá rozhodnutí nebyla snadná ...


Ing. Luděk Sedláček, Ing. Petr Vaculík a Marie Havelková.


Katka Kolajová náš sraz ozdobila svým mládím.


Jediné dvě ženy na našem srazu si užívají jarní sluníčko.


Nedělní poledne na Tesáku.


Ing. Luděk Sedláček ze Znojma a Pavel Mikoláš z Liberce - humorně i vážně, ale vždy fér.


Heřman Záhorský, Ing. Luděk Sedláček a Ing. Vítězslav Volf.


Pohodový šéf Tesáku a vždy spolehlivý přítel Vítězslav Tichý.


Ing. Otto Šebesta jako správný lovec zvuku poslouchal
téměř všechno dění přes sluchátka svého digitálního "nahrávadla".


Víťa Volf spokojeně odpočívá když se mu podařilo zprovoznit
postarší televizor a spřáhnout ho se satelitem a DVD přehrávačem.


A Maruška vypráví a vypráví...


Na závěr společné foto. Chybí Ivo Rottenberg, který se účastnil jen první den
a Maruška Havelková, která si v té chvíli dávala venku výtečnou cigaretu.Snímky ze srazů na Tesáku z dřívějších let naleznete ve fotogalerii.