SOUČASNÁ ČINNOST

DIGITALIZACE
V současné době probíhá postupná digitalizace archivních zvukových záznamů. Při tom je prováděn v dostupné míře i jejich remastering. Jde o odstranění zvukových vad, které vznikly už při nahrávání a také těch, jež vznikly dlouhodobým skladováním a rozmanitým použitím v minulosti.

Mezi zvukové vady, které vznikly při nahrávání, je na prvním místě nezvládnutá dynamika mluveného projevu. Nikdy jsme totiž neměli k dispozici žádný hlasový procesor. Takové jsou obvyklé třeba v profesionálních studiích, kde umožňují účinkujícím hercům mluvit potichu a třeba i zakřičet. A ten hlas je řádně zachycen a zaznamenán bez nepříjemného zkreslení. My dnes tyto své záznamy podrobujeme tzv. ruční redukci dynamiky. To nám umožní vyrovnat celkou modulaci nahrávky a upravit ji tak, aby byla přijatelná pro současná reproduční zařízení a také pro současné způsoby záznamu zvuku a jeho přenosu (například právě přes internet).

Poškození mechanická a magnetická jsou takové povahy, že se při masteringu musí leckdy retušovat. Někdy je potřeba pátrat v archivu po výchozích materiálech. To znamená najít některé součásti záznamu, které byly tehdy použity. Například textové nebo hudební polotovary nebo záznamy zvukových efektů. Poškození samotného magnetického záznamu, jež vznikla v minulosti na porouchaných magnetofonech, v blízkosti magnetických polí nebo prokopírováním analogového záznamu mezi závity magnetického pásku se odstraňují velmi obtížně. Někdy je tutno vyspravovat poškozené místo, retušovat a všelijak frekvenčně kouzlit aby ta dotyčná chyba zmizela nebo aby byla přijatelná. Prokopírování v podstatě odstranit nelze bez toho, aby to bylo slyšet.

S výsledky této činnosti se můžete průběžně seznamovat v sekci "Ukázky nahrávek". Jedná se o snímky označené slovem "remaster".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚTĚK - The 21th Anniversary Edition 2008
Nápad oživit naši někdejší nahrávku Útěk z roku 1987 se zrodil už v roce 2005 s blížícím se dvacátým výročím jejího vzniku. Útěk byl také první původní hrou, která v Interfoně vznikla a dodnes je vlastně nejúspěšnější nahrávkou v její historii. Také se stala v té době a následujících letech nejvysílanější nahrávkou Interfony Liberec. Ovšem veškeré naše časové, realizační i technické kapacity byly od jara 2006 zcela věnovány projektu "Lady of the Dark" liberecké artrockové skupiny Mystream. To obnášelo natočení celého cédéčka s patnácti resp. šestnácti skladbami. Tento projekt vyvrcholil v červnu 2007, kdy bylo CD sestaveno a vyrobeno. Po této práci se dostavila únava a vyčerpání a proto už v roce 2007 nebyla žádná zásadní nahrávka realizována ani zpracovávána. Byl jen natočen dokument o nahrávání se skupinou Mystream.

A tak k uskutečnění onoho původního nápadu s nahrávkou Útěk došlo až v roce 2008. Je to pro nás současně i úplně nová disciplina. Pokud máte naše profilové album INTERFONA-LIBEREC 1976-2000 nebo jste posluchači Libereckého fonožurnálu, všimli jste si možná toho, že se v naší tvorbě objevila celá řada žánrů. A to nejen žánrů literárních, ale i žánrů rozhlasových. Zkusili jsme si zpravodajské formy jako přímé zpravodajství, dokumentární reportáž, vyprávění pamětníka i sběrný dokument. V literární tvorbě jsme zkusili žánry pohádky, komedie, humoresku, pohádkovou féerii, krimi, sci-fi, i parodii. Z realizačních forem to byla dramatizace, dramatizovaná četba, literární pásma, scénky, esej a remake. Co jsme dosud nedělali, je právě remix. Tedy forma, která je postavena na původních nahrávkách. Tato disciplina je založena také na technických možnostech. V posledních letech se hodně uplatňuje v profesionální sféře gramofonových vydavatelství, ale i ve filmové branži. Záznamy se restaurují a případně i přepracovávají podle nových požadavků a tvůrčích pohledů.

V našem archivu byly zachovány téměř všechny výchozí materiály k nahrávce Útěk. Tyto záznamy byly pořízeny v té době monofonně na magnetofonech TESLA B 116. Tehdejší technologie nám neumožňovala střih v rámci scén a složitější mixáže. Při dnešní úpravě už to možné bylo. Bylo možno tedy využít v některých případech i jiné "klapky" zatímco v původní nahrávce byla vždy vybírána každá scéna jako celek a byla leckdy kompromisní. V nové úpravě byly jednotlivé hlasy rozstříhány a pak nově složeny a rozmístěny na stereofonní bázi. Dále byl přidán nový zvukový reliéf, lépe připraveny hudební dramatické předěly a celá nahrávka byla zhutněna a dějově zrychlena, takže má větší spád a vyšší dramatický náboj.

Remixovaná nahrávka je k dispozici ke stažení v sekci UKÁZKY NAHRÁVEK.