SOUČASNOST NAŠEHO KONÍČKA

Už od devadesátých let minulého století mají amatéři díky digitálnímu záznamu na CD, Minidisc nebo PC výchozí podmínky, srovnatelné s možnostmi profesionálů. Tedy pokud jde o kvalitu záznamu a tak už je tato amatérská tvorba spíše o nápadech, uměleckých schopnostech a ambicích nebo o schopnostech vidět a slyšet svět kolem sebe a umět zachytit v pravou chvíli, na správném místě ten správný zvuk. Ten může mít hodnotu dokumentární, když se jedná třeba o společenské události nebo záznamy místních, amatérských hudebníků, divadelníků či performátorů. Hodnotu z hlediska přírodovědeckého mohou mít i zajímavé nahrávky z přírody, hlasy zvířat nebo zvuky z neživé přírody - zvuky prostředí, počasí, krajinných prvků a jevů (vodopády, gejzíry, moře, lesy atd).

Rozvoj dalších technologií - zejména počítačové techniky, přenosných digitálních záznamníků (včetně vyspělejších mobilních telefonů) způsobují, že technicky dobrý zvukový záznam dnes může pořídit v podstatě každý. Ovšem kolik lidí se věnuje v současnosti nějaké zvukové tvorbě, nelze nijak zjistit. Pozor - nezaměňujte zvukovou tvorbu s pouhým nahráváním hudby různých amatérských hudebníků nebo hudebních souborů. To sice vyžaduje také určitou zvukařskou dovednost a vynalézavost, ale i další přídavné technické vybavení (zejména kvalitní mikrofony). Míra tvorby závisí v takovém případě hlavně na hudebnících samotných a také dokumentární hodnota takových záznamů závisí hlavně na autorech a účinkujících.

Z toho všeho vyplývá, že už dnes není potřeba nějaké organizace, kde by se ti, co se zajímají o amatérský zvukový záznam, nějak scházeli nebo pořádali společné akce. Informace a rady lze získat z literatury nebo z internetu. Soutěže dnešní lidi nezajímají, protože životní styl je charakterizován hlavně konzumem a finanční výtěžností. Navíc ti, kteří by dnes nahrávali takové snímky, jaké dělal v minulosti například náš liberecký fonoklub, nemají téměř žádné možnosti jejich uplatnění. Nahrávky lze sice vystavit na internetu, ale rozhlasové stanice už zdaleka nemají o takovouto tvorbu zájem. Soukromá rádia už vůbec ne.

Jediným pozitivním efektem dnešního stavu je to, že se do fonoamatérské organizace už nehlásí takoví lidé, kterým v minulosti šlo hlavně o to, aby měli někde formální "čárku" za členství ve společenské nebo dokonce politicko-společenské organizaci nebo aby v takové organizaci získali majetkový prospěch.

Vzhledem k poklesu počtu členů národní organizace Český fonoklub, bylo nutno přijmout některá opatření. Především bylo rozhodnuto o zrušení členství národní organizace v mezinárodní federaci lovců zvuku FICS. Několik jednotlivců, kteří v Českém fonoklubu zbyli, nemůže plnit podmínky členství v mezinárodní organizaci. Zejména se jedná o úhradu ročního členského příspěvku za organizaci a povinnost cyklického pořádání mezinárodních soutěží. Bez dotace Ministerstva kultury jsou tyto akce mimo naše soukromé možnosti. Další případná setkání nebo společné akce už budou jen "za vlastní". Protože počet členů je nízký, nelze ani plnit funkci národní organizace a proto byl statut Českého fonoklubu změněn na "nezávislé sdružení".

Dá se konstatovat, že dnes se amatérským zvukovým záznamem zabývají jen ti, které to baví nebo zajímá. Nahrávky pořizují podle svých zájmů, podle konkrétního zadání ze svého okolí nebo jen tak pro radost. No a o to přece u koníčka jde především.