Ukázky nahrávek1976 - Ďáblovy brázdy na skále frýdlantského hradu (remaster)
dramatizace - pověst z Liberecka
námět: František Patočka, úprava: Jaroslav Holub
účinkují: Pavel Mikoláš a Jaroslav Holub

S touto nahrávkou, pořízenou na magnetofonu TESLA URAN, jsme se poprvé
účastnili soutěže fonoamatérů a v celostátním kole jsme získali čestné
uznání. Také jsme se s ní dostali v lednu 1977 poprvé do rozhlasového
vysílání.

V době nahrávání jsme neměli k dispozici žádné směšovací zařízení a proto
jsme mixáže mikrofonu a zvuku z gramofonové desky provedli tak, že jsme
"natvrdo" připojili do jednoho vstupu magnetofonu mikrofon a do druhého
vstupu linkový signál z gramofonu. Aby bylo možno ovlivnit hlasitost zvuku
z gramofonu, přivázali jsme na obnažené vodiče propojovacího kabelu poten-
ciometr a s ním tu hlasitost regulovali přímo při čtení textu. Stejně tak bylo
nutno tenkrát dělat i další zvukové efekty přímo před mikrofonem. V tom byla
naše amatérská dovednost kuriózní. Hrát jednotlivé postavy příběhu a současně
každý měl na starost nějaký další úkon s rekvizitami nebo s technikou. Takto
bylo natočeno mnoho našich dramatizací.

Download (15,2 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1977 - Puma (remaster)
dramatizace
námět: Pavel Vežinov, úprava: Jaroslav Holub
účinkují: Pavel Mikoláš a Jaroslav Holub
hudba: Ján Cikker

Tato nahrávka v soutěži uspěla velmi dobře. Hlavně pro svůj ideologický náboj.
Takové nahrávky byly pochopitelně v soutěžích žádané. Zejména proto, aby byly
na ty soutěže přidělovány finanční prostředky a aby zájmová organizace byla
kladně hodnocena. Český fonoklub byl organizačně zařazen přímo pod ministerstvo
kultury. Ale ikdyž jsme museli občas nahrát něco angažovaného, snažili jsme se,
aby příběh nebyl situován do nějakého socialistického prostředí a aby se v nich
pokud možno nemuselo "soudruhovat" a vést přímé ideologické řeči.
I s touto nahrávkou se nám to podařilo a v soutěži jsme dokonce vyhráli jako cenu
magnetofon TESLA B70. A to bylo tehdy terno, neboť jsme v té době měli stále jen
magnetofony URAN a PLUTO.
I tento snímek byl natočen na těch maličkých magnetofonech z libereckého podniku
TESLA. Dále byl pro přehrání hudby a ruchů použit gramofon TESLA NC 132. Mikrofon,
použitý pro tuto nahrávku byl polský - UNITRA TONSIL VIII/686.
Zajímavé je, že se podařilo najít na gramodeskách takovou hudbu, která přesně
svým průběhem odpovídala vývoji textu a naprosto dokonale jej ilustrovala. Nemuseli
jsme ji ani přestříhat, ani jí měnit rychlost.

Technický postup nahrávání byl stejný jako u předchozího snímku.

Download (13,3 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1981 - Začarovaný kruh (remaster)
dramatizace
námět: W.S.Doxey, úprava: Jaroslav Holub
účinkují: Jaroslav Holub, Ladislav Hlubuček, Amalia Holubová, Pavel Mikoláš a Pavel Vrba
hudba: Vieroslav Matušík (TOČR Bratislava řídí autor)

Toto je naše první stereo nahrávka, realizovaná na čs.magnetofonu TESLA B73
s použitím polského dynamického stereofonního mikrofonu MDU 24. Tento mikrofon
můžete vidět v sekci "galerie". Protože jsme neměli žádný mikrofonní stojan,
byl mikrofon umístěn na stolečku a všichni účinkující seděli na podlaze kolem něj.
Rozmístěni byli tak, aby ve zvuku byla možná jejich prostorová lokalizace. Přitom
pochopitelně ještě stihli dělat rekvizitami potřebné zvuky.

Tato nahrávka pro nás znamenala první výrazný úspěch v celostátní federální soutěži
a také v mezinárodní soutěži CIMES v Holandsku.

Download (9,00 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1982 - Hodnocení nahrávky "Začarovaný kruh" v rozhlase
záznam z rozhlasového vysílání

V další zvukové ukázce si můžete poslechnout hodnocení naší amatérské nahrávky.
V soutěžní porotě obvykle zasedali jak přední fonoamatéři tak i profesionální
redaktoři a zvukaři z Čs. rozhlasu a různých tehdejších kulturních institucí.
Hodnocení formuloval pro rozhlasový pořad "Halali" redaktor Zdeněk Bouček.

Text v pořadu četli moderátoři Vladimír Čech, Regina Lodrová a František Husák.
Záznam vysílání ze dne 5. března 1982

Download (4,0 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1982 - Rozhodnutí (remaster)
dramatizace
námět: Jevgenij Černov, úprava: Jaroslav Holub
účinkují: Pavel Mikoláš, Jaroslav Holub a Pavel Vrba
hudba: David Bowie
režie: Jaroslav Holub

Za tuto nahrávku jsme dostali svou první "Velkou cenu" v celostátní soutěži.
Realizována byla na magnetofonu TESLA B73, s použitím amatérsky zhotoveného
mixážního pultu (obr. v sekci "FOTOGALERIE") a mikrofonů TESLA AMD 410N. Hudba byla
přehrávána z gramofonové desky. Námět byl poplatný tehdejší ideologii a proto
tu stylizovanou "lidskou chybu" jako jeden z možných způsobů rozpoutání glo-
bální války, pochopitelně neudělali soudruzi v Sovětském svazu.

Download (12,7 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1986 - Lezouni (remaster)
dramatizace - sci-fi
spolupráce libereckého fonoklubu Interfona a brněnské tvůrčí skupiny Studio MIX
námět: Philip Kendred Dick, úprava: Petr Vaculík
účinkují: Jaroslav Holub, Pavel Mikoláš, Pavel Vrba, Petr Mareš a Miroslav Brtko
spolupracoval: Radoslav Báder
hudba: Boris Blank, Svatopluk Havelka, Pink Floyd
režie: Jaroslav Holub

Tato nahrávka se v roce 1986 umístila v celostátní soutěži na celkovém
druhém místě a přesto se nedostala do rozhlasového vysílání. Čs. rozhlas
v ní spatřoval analogii s havárií jaderné elektrárny v Černobylu a tak
se tento snímek dočkal rozhlasového uvedení až o dva roky později, když
se na Černobyl trochu pozapomnělo a když vysílání pro fonoamatéry vedl
v Čs. rozhlasu Praha redaktor a režisér Vladimír Valenta.

Z natáčení tohoto snímu můžete v sekci "FOTOGALERIE" vidět obrázky.

Download (10,4 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1986 - Před koncem ranní směny (remaster)
rozhlasová humoreska

námět: Alexandr Kramer (povídka vyšla v knize Jaroslava Veise
"Pandořina skříňka" protože autor v té době nemohl veřejně publikovat)
úprava: Pavel Vrba
účinkují: Pavel Vrba, Jaroslav Holub a Pavel Mikoláš
hudba: J.A. Riedl, Leoš Janáček a François de Roubaix
režie: Pavel Mikoláš

V této nahrávce jsme využili všechny své dosavadní znalosti a dovednosti
při vytváření stereofonních zvukových obrazů. Tak jako u nahrávky Lezouni
byl i při této práci použit amatérsky zhotovený mixážní pult, mikrofony
TESLA AMD 410N. Hudební podklady byly přehrány z gramofonových desek.
Program "Nebeského rozhlasu" byl připraven na audiokazetu a reprodukován
byl přímo na mikrofony při snímání textu pomocí malého tranzistorového
radiopřijímače TESLA DOMINO, který měl vstup pro externí zdroj zvukového
signálu. Bylo to jednodušší než ten signál elektronicky upravovat, aby
zněl jako z rádia a přimíchávát ho přes pult.

Download (13,6 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1987 - Apríl - apríl
Soutěžní snímek z fonorallye Bratislava 23.5.1987.
hovoří Ema Sudorová, reportér Pavel Mikoláš, čtec Jaroslav Holub

Fonorallye byla tzv. soutěž pohotovosti. Spočívala v tom, že soutěžící
dostali nebo si vylosovali téma (námět) a určení místa natáčení a sami
pak museli v časovém limitu dvou hodin přivézt z terénu nahrávku na za-
dané téma. Žánr byl libovolný, ale převážně byly realizovány reportáže,
rozhovory nebo ankety. Nahrávku soutěžící museli vyrobit na svém zaří-
zení, které si na soutěž přivezli. V Bratislavě i v Kroměříži dostávali
od pořadatelů k dispozici automobil i s řidičem.
S touto nahrávkou jsme v roce 1987 bratislavskou soutěž vyhráli.

Download (3,1 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1987 - Útěk (zahraniční rozhlasové uvedení)
Uvedení části nahrávky Útěk ve vysílání SWF Baden Baden v prosinci 1987.
napsali: Bohuslav Jindra a Jaroslav Holub
účinkují: Jaroslav Holub, Pavel Mikoláš, Bohuslav Jindra, Tomáš Hasil a Jiří Rajchert
režie: Jaroslav Holub
hudba: John Williams, Jean-Michel Jarre a Vangelis

České a slovenské amatérské nahrávky, které se probojovaly do mezinárodní
soutěže CIMES, byly (pokud se dobře umístily) leckdy i vysílány zahranič-
ními rozhlasovými stanicemi. Tehdy jsme ovšem neměli možnost vysílání těch
cizích stanic u nás slyšet. Dnes už většinu těch evropských stanic lze poslouchat
prostřednictvím satelitů nebo internetu. Tehdy jsme se třeba jen dověděli, že se
konalo uvedení naší nahrávky (např. v rádiu France Culture nebo v rádiu Hilversum).
Jednou jsme ale dostali od jednoho kolegy amatéra i zvukový záznam takového
zahraničního uvedení naší nahrávky. A ten si zde můžete poslechnout.

Download (9,9 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1988 - Akordy - CIMES (remaster)
Soutěžní snímek z Fonorallye Kroměříž 28.5.1988.
Ve snímku hovoří, zpívá a na kytaru hraje Karel Krejčířík, reportér Pavel Mikoláš.

V roce 1988 jsme byli v rámci soutěže vysláni do obce Bařice u Kroměříže.
A tam jsme se vyptávali místních občanů a ti nám doporučili mladého muzikanta
Karla Krejčiříka. V té době byl absolventem roudnické vojenské hudební školy
a členem Posádkové hudby Kroměříž. Nahráli jsme s ním krátký rozhovor a ukáz-
ku jeho zpěvu a hry na kytaru. Nahrávka prošla po Fonorallye i celostátní soutěží
a postoupila do mezinárodní soutěže ve Vídni. Tam se umístila na 2. místě v kate-
gorii reportážních záznamů (viz. sekce "zahraniční ocenění") a také byla odvysílána
francouzskou rozhlasovou stanicí France Culture. Mezinárodní porota jistě v tomto
zvukovém portrétu nevnímala socialistický rozměr mimopracovní aktivity mladého
člověka, ale zcela fascinující nezištnou obětavost, která je v tržním prostředí velmi
společensky ceněná.
Tým Interfony tvořili MUDr. Jaroslav Holub, Tomáš Hasil a Ing. Karel Petříček.
Z této akce jsou obrázky v sekci "FOTOGALERIE" v rubrice "1983-2004 - Fonorallye Kroměříž".

Download (4,4 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1989 - Pozor vlak
Soutěžní snímek z fonorallye Kroměříž 27.5.1989.
hovoří Vlasta Pišlová, reportér Pavel Mikoláš.

V roce 1989 jsme si vylosovali místo nahrávání - obec Bezměrov u Kroměříže.
A tam jsme v sobotu dopoledne našli velmi milou a velmi komunikativní hrad-
lářku ČSD Vlastu Pišlovou. Ta nám objasnila některé aspekty své práce na železnici.
Proto byl tento snímek poměrně snadno realizován. Pokud ovšem pomineme
skutečnost, že jsme nahrávali síťovým magnetofonem TESLA B73. Spolupracoval
s námi i čestný člen Interfony Ing. Karel Petříček z Přerova.
Obrázky z této akce jsou v sekci "FOTOGALERIE".

Download (4,8 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1989 - Velemir Vladimirovič Chlebnikov (remaster)
literární pásmo
napsal: Tomáš Hasil (podle knihy Jiřího Taufra "Zakleti smíchem")
hudba: Pavel Havlík
hudbu nahráli: Pavel Havlík a Miroslav Ošanec
zpěv: Iva Sekotová (koloratura) a Pavel Havlík (závěrečná píseň)
hovoří: Jarmila Enochová, Ctirad Jelínek, Pavel Mikoláš a Jaroslav Holub
Obrázky z nahrávání jsou v sekci "FOTOGALERIE".

Download (8,9 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1989 - Úsvit Charóna (remaster)
původní dramatizace pro Interfonu Liberec
napsal: Tomáš Hasil
hudba: John Williams (scénická hudba), Pavel Havlík (píseň)
text písně: Kristýna Velínská
účinkují: Magdalena Pospíšilová, Václav Helšus, Jaroslav Holub a Pavel Mikoláš
zpívá a na kytaru hraje: Pavel Havlík

Tato kuriózní a na amatérské poměry hutná miniatura prošla úspěšně čs. soutěží a postou-
pila i do CIMES. Spolupracoval přitom s námi Václav Helšus (v té době člen činohry ND),
pro kterého to byla zajímavá příležitost - zahrál si němou postavu ve zvukové hře.
V celém příběhu opravdu neřekne ani slovo a vydává jen hrdelní a neartikulované zvuky.
Podílel se také na režii. Tento snímek zaujal nejen porotu, ale i Čs. rozhlas, který
na stanicích Vltava a Devín odvysílal hodinový pořad o nahrávání tohoto snímku.

Download (8,7 MB)

´ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1991 - Hloupost (remaster)
parodie
napsali a účinkují: Pavel Mikoláš a Jaroslav Holub


Tohle je nahrávka ze soutěže pohotovosti, která se konala v roce 1991 při soustředění
v Kudlovské dolině.
Pokusili jsme se v ní zesměšnit novou frazeologii, rodící se po převratu v roce 1989 a také v té době
zcela novou "instituci" tiskových mluvčích.
Záměrně jsme do této nahrávky zakomponovali snad všechny možné chyby, které lze při vedení
rozhovoru udělat. Ty zásady vedení rozhovoru dnes už asi nikdo nezná a tak kromě prvotního
obsahového vtipu odhalí ten druhoplánový jen ti starší a zasvěcení posluchači nebo rozhlasoví
redaktoři se skutečným vzděláním a se smyslem pro rozhlasovou práci.

Download (4,9 MB)

´ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1993 - Chvilka s reklamou (remaster)
parodie
napsali a účinkují: Pavel Mikoláš a Jaroslav Holub


Další nahrávka ze soutěže pohotovosti, která se konala v Kudlovské dolině.
Tahle je z roku 1993.
Námi oblíbený žánr parodie opět "zabodoval". V tomto případě jsme si vzali
na mušku tehdejší, nově se vytvářející styl televizních a rozhlasových reklam.

Na této soutěži jsme měli s sebou jen jeden magnetofon. A do nahrávky jsme
potřebovali kromě textu nahrát i hudbu. A tak jsme to vyřešili svérázně. Od
jednoho z přátel jsme si na místě vypůjčili Walkmana a z kazet, jež jsme měli
v autě do autorádia, jsme přehráli potřebné hudební fragmenty.
V dalších letech jsme si už na tuto soutěž vozili takřka celé nahrávací studio.

Download (5,6 MB)

´ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1995 - Pivobanka (remaster)
parodie
napsali a účinkují: Pavel Mikoláš a Jaroslav Holub


V roce 1995 vznikla na další soutěži pohotovosti v Kudlovské dolině další
parodická nahrávka.
Pro tuto nahrávku jsme se nechali inspirovat tehdejším žargonem prodejců
a stylem sdělovacích prostředků v devadesátých letech minulého století.

Download (10,8 MB)

´ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1996 - Pověst o frýdlantském hradu (remaster)
remake první soutěžní nahrávky Interfony
námět: František Patočka, úprava: Jaroslav Holub
úprava pro remake: Pavel Mikoláš
účinkuje: Pavel Mikoláš
realizace nahrávky: Pavel Mikoláš

Dvacet let po natočení naší první soutěžní nahrávky byl realizován tento remake,
kde byly uplatněny i připomínky poroty tehdejší soutěže. Dále byl původní scénář
upraven, text zkrácen a tak došlo ke zhutnění celého příběhu. Technický postup
byl kuriozní a tak jako v mnoha jiných případech bylo improvizací nahrazeno drahé,
chybějící zařízení. V tomto případě chyběl vícestopý magnetofon, protože všechny
hlasy mluví v této nahrávce jeden člověk a to bez vícestopého magnetofonu není možné.
A tak byly pro zvukový záznam využity videorekordéry Panasonic. Při záznamu prvního
hlasu byl pořízen i záznam obrazu z tv vysílání (toho, který zrovna byl vysílán).
K záznamu druhého hlasu se kopíroval obraz z prvního a současně bylo možno poslouchat
ve sluchátkách první hlas. A stejně tak i u třetí stopy. Hudba byla vybrána z CD, ruchy
připraveny na audiokazetu. Smíchání přes mixážní pult potom proběhlo normálně jako z
multitrackového magnetofonu. Pouze se musely srovnat tři záznamy na třech videorekor-
dérech pomocí natočeného obrazu na stejný obrázek a nechat jej stát ve funkci "pauza".
Proto bylo nutno postupně i přepojovat na televizor obraz z každého stroje. Pak bylo
možno odstartovat všechny tři stroje naráz jedním dálkovým ovladačem (přístroje byly
jedné značky). Výsledná nahrávka byla zaznamenána na magnetofon REVOX B77.

Všechny hlasy namluvil Pavel Mikoláš a on také celou nahrávku vyrobil. V národní soutěži
získal cenu za snímek s nejlepší technickou kvalitu.

Download (10.6 MB)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1996 - Stará Běta (remaster)
parodická nahrávka ze soutěže pohotovosti
v Kudlovské dolině.
napsali a účinkují: Pavel Mikoláš a Jaroslav Holub
hudební reliéf: SKY Television

Tohle je nahrávka, kterou jsme napsali na zadané téma a nahráli během
jednoho večera. Zvolili jsme opět formu parodie, v níž jsme se pokusili
zesměšnit chyby a manýry některých soukromých rozhlasových a televizních
stanic, které byly v devadesátých letech novým fenoménem.

Download (9,7 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1999 - Pokus (remaster-remix)
dramatizovaná četba
námět: Ludvík Souček
upravil: Pavel Mikoláš
účinkují: Pavel Mikoláš, Jaroslav Holub a Pavel Buchvald
realizace: Pavel Mikoláš

Jediná literární nahrávka, kterou jsme realizovali na osmistopém magnetofonu FOSTEX R8.
Proto se zachovaly i výchozí materiály. A tak mohl být tento snímek po dvanácti letech
remixován a restaurován. V rámci toho byly dynamicky vyrovnány a vyčištěny texty, ruchy
byly zvýrazněny a celkový zvuk je poněkud rozjasněn. Děj pochopitelně rozjasněný není.
Pokud máte CD album Interfona 1976-2000, můžete si tu úpravu porovnat s původním tvarem
nahrávky, která byla natočena velmi chvatně, těsně před uzávěrkou soutěže v červenci 1999.
V celostátní soutěži byl tento snímek na celkovém druhém místě a získal cenu Ing. Daška
za nejvyšší technickou kvalitu. Použili jsme formu dramatizované četby s bohatou zvukovou
ilustrací po vzoru rozhlasového režiséra Josefa Hajdučíka, jehož práce se nám vždy velmi
líbily. Je to také naše poslední analogová nahrávka. Všechny další jsou už digitální.

Download (10,7 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2004 - Obličej
původní dramatizace pro Interfonu Liberec
napsal: Bohuslav Jindra
účinkují: Jaroslav Holub, Pavel Mikoláš, Eva Divišová, David Třísko, Pavel Buchvald
hudba: Vangelis (China)
realizace: Jan Kunst a Pavel Mikoláš

I z tohoto nahrávání jsou obrázky v sekci "FOTOGALERIE".

Download (10,5 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2005 - Římsa
původní dramatizace pro Interfonu Liberec
napsal: Bohuslav Jindra
účinkují: Jaroslav Holub, Pavel Mikoláš, Michael Dufek
realizace: Jan Kunst a Pavel Mikoláš

Download (9,8 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007 - Mystream - Intro
nahrávka z alba "Lady of the Dark"
autoři: Vojtěch Šilhán a Adam Ruta
hrají: Vojtěch Šilhán - bicí, Matyáš Veselý - klávesy, Adam Ruta - kytara, Vojtěch Růzha - basová kytara

Download (5,6 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007 - Mystream - Blue Sky
nahrávka z alba "Lady of the Dark"
autoři: Vojtěch Šilhán, Adam Ruta a Jan Rosenberg
hrají: Vojtěch Šilhán - bicí, Matyáš Veselý - klávesy, Adam Ruta - kytara, Vojtěch Růzha - basová kytara
zpívají: Jan Rosenberg, Josef Vychtera a Matyáš Veselý

O natáčení se skupinou Mystream je speciální pojednání i s obrázky ve fotogalerii.
Zvukový dokument je zde - v této sekci na dalším místě.

Download (6,0 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007 - Making Of Blue Sky
dokument o nahrávání CD "Mystream - Lady of the Dark"
autor a moderátor: Pavel Mikoláš
Nahrávání je předvedeno na skladbě Blue Sky.

Tento dokument byl připraven pro Liberecký fonožurnál a proto je
průvodní slovo formulováno pro jeho posluchače.
Ukázky polotovarů a mixů jsou připraveny speciálně pro tento dokument.

Download (34,1 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007 - Mystream - Vzpomínky
nahrávka z alba "Lady of the Dark"
autoři: Vojtěch Šilhán, Adam Ruta a Jan Rosenberg
hrají: Vojtěch Šilhán - bicí, Matyáš Veselý - klávesy, Adam Ruta - kytara, Vojtěch Růzha - basová kytara
zpívají: Jan Rosenberg a Josef Vychtera

Download (7,8 MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008 - ÚTĚK - The 21th Anniversary Edition
Výroční stereo-remix původní monofonní nahrávky z roku 1987
napsali: Bohuslav Jindra a Jaroslav Holub
účinkují: Tomáš Hasil, Jaroslav Holub, Jiří Rajchert, Bohuslav Jindra a Pavel Mikoláš
hudba: John Williams, Jean-Michel Jarre a Vangelis
režie původní nahrávky: Jaroslav Holub
režie remixované verze: Pavel Mikoláš

O tomto výročním remixu je speciální pojednání v sekci "současná činnost"

Download (13,5 MB)